Lankamuslim.org

One World One Ummah

சிறு­பான்­மை­யி­னரின் வாழ் விடங்களை இலக்கு வைத்து ஒரு லாவக விளையாட்­டு

with 2 comments

eASTநல்­லாட்­சியின் ஒரு பகு­தி­யி­ன­ருக்கு, பௌத்த சிங்­கள உணர்­வூட்­டலை அர­சியல் ஆயு­த­மாகக் கையில் எடுக்க வேண்­டிய அவ­சி­யமும், அவ­ச­ரமும் ஏற்­பட்­டுள்­ளது என்று, ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்­கி­ரசின் தவி­சாளர் பசீர் சேகு­தாவூத் தெரி­வித்­துள்ளார்.

மஹிந்த ராஜ­பக்ஷ ஆட்சிக் காலத்தில் இருந்­ததைப் போல், மதம் சார்ந்­த­தாக இவ்வுணர்­வூட்டல் அமை­யக்­கூ­டாது என்று நல்­லாட்­சி­யினர் விரும்­பு­வ­தா­கவும், வடக்கு கிழக்கில் வாழும் சிங்­க­ள­வர்­களின் நில, மத மற்றும் இன அடிப்­ப­டை­யி­லான உரித்­துகள் தொடர்­பா­ன­தாக இந்த உணர்­வூட்­டலை அவர்கள் மேற்­கொண்டு வருகின்றனர் எனவும் தவி­சாளர் பசீர் கூறி­யுள்ளார்.

இதனை நிறை­வேற்­று­வ­தற்­காக, சிறு­பான்­மை­யி­னரின் வாழ்­வி­டங்­களை இலக்கு வைத்து, அங்கு பௌத்த புரா­தன சின்­னங்­களை கண்­டு­பி­டிக்கும், ஒரு லாவக விளையாட்­டினை மேற்­கொண்டு வரு­தா­கவும் தவி­சாளர் பசீர் சுட்­டிக்­காட்­டி­யுள்ளார்.

இது தொடர்­பாக அவர் மேலும் தெரி­வித்­துள்­ள­தா­வது,
பிரிட்­டிசார் கையி­லி­ருந்து 1948 இல் இலங்­கையின் ஆட்­சி­ய­தி­காரம் பெரும்­பான்மை சிங்­கள நிலப் பிர­புக்­களின் கைக்கு மாறி­யது. 1950 களின் ஆரம்­பத்­தி­லேயே சிறு­பான்மை முஸ்­லிம்­களும், தமி­ழர்­களும் செறிந்து வாழ்ந்து வந்த கிழக்குப் பகு­தி­களில் அப­ரி­மி­த­மாகக் காணப்­பட்ட நில வளமும், நீர் வளமும் சிங்­கள ஆட்­சி­யா­ளர்­களின் கண்­க­ளுக்குள் அகப்­பட்டுக் கொண்­டது.

குளங்­களைக் கட்டி வளப்­ப­டுத்தி விவ­சா­யத்தை நவீ­ன­மாக்­கு­வதன் மூலம், இப்­ப­கு­தி­களில் வாழ்ந்து வந்த சிறு­பான்­மை­யி­னரின் வாழ்வை மேம்­ப­டுத்­து­வது போல் பாசாங்கு செய்து அரச அனு­ச­ர­ணை­யுடன் சிங்­களக் குடி­யேற்­றத்­துக்கு வழி­கோ­லினர். அம்­பா­றை­யிலும், திரு­ம­லை­யிலும் நீர்ப்­பாய்ச்சல் உள்ள இடங்கள் கேந்­திர முக்­கி­யத்­து­வ­மு­டைய பகு­தி­க­ளா­யின.

குளங்­களின் பாய்ச்சல் கத­வு­களை அண்­டியும், சுற்­றியும் பரந்­து­பட்ட பெரும் நிலப்­ப­ரப்பில் – தெற்கில் இருந்து ஏற்­றி­வ­ரப்­பட்ட சிங்­க­ள­வர்கள் குடி­யேற்­றப்­பட்­டனர். வள­மான நிலப்­ப­ரப்பில் பெரும் பகு­தியும், பாய்ச்சல் வச­தி­யுள்ள குளங்­களின் நீரை திறக்­கவும், பூட்­ட­வு­மான கட்­டுப்­பாடும் இவர்கள் வச­மா­யின. இதனால் சிறு­பான்­மை­யி­னரின் தொழி­லி­டங்கள் துவம்சம் செய்­யப்­பட்­டன.

பின்னர் அக்கம் பக்­கத்­தி­லுள்ள சிங்­கள கிரா­மங்­களை அம்­பாறை மாவட்­டத்­துடன் நிர்­வாக ரீதி­யாக இணைத்து விட்­டனர். இவ்­வா­றுதான் அம்­பா­றையில் முஸ்­லிம்­களின் பெரும்­பான்­மையும், திரு­கோ­ண­ம­லையில் தமிழ் மற்றும் முஸ்லிம் மக்­களின் உறுதியான இருப்பும் சிதைக்­கப்­பட்­டன.

புரளி
மேலும் சிறிது காலம் சென்­றதும் பௌத்த புரா­தன சின்­னங்கள் என்ற புர­ளியைக் கிளப்பினர். இப்­பு­ரளி சிறு­பான்­மை­யி­னரின் வாழ்­வி­டங்­களை இலக்கு வைத்­தது.

சிறு­பான்­மை­யி­னரின் கட்­டுப்­பாட்டில் இருந்த இடங்­களில் மண்ணைத் தோண்டிப் புராதன சின்னம் புதைத்து – பௌத்த சிங்­கள உரிமை கோரப்­பட்­டது. இது ஒரு பாரிய வேலைத்­திட்­ட­மாக முன்­னெ­டுக்­கப்­பட்டு வந்த வேளை, இனப்­பி­ரச்­சினை ஆயுதப்போராக விஸ்­வ­ரூபம் எடுத்­த­மையால் இம்­மு­யற்சி இடை நிறுத்­தப்­பட்­டது.

தற்­போது, நீண்ட காலத்தின் பின்னர் பௌத்த தீவி­ர­வாத அமைப்­பி­னரும், சில பொறுப்­ப­ளிக்­கப்­பட்ட அமைச்­சர்­களும் பௌத்த வர­லாற்று எச்­சங்­களைத் தேடி கிழக்கைக் கிண்ட ஆயத்­த­மாகி வரு­கின்­றனர். ஊட­கங்­களை உன்­னிப்­பாக அவதானிப்ப­வர்­களால் இதை விளங்கிக் கொள்ள முடியும்.

நல்­லாட்­சியின் ஒரு பகு­திக்கு, பௌத்த சிங்­கள உணர்­வூட்­டலை அர­சியல் ஆயு­த­மாகக் கையில் எடுக்க வேண்­டிய அவ­சி­யமும், அவ­ச­ரமும் ஏற்­பட்­டுள்­ளது. கடந்த அரசின் காலத்தில் இருந்­ததைப் போல் – மதம் சார்ந்­த­தாக இவ்­வு­ணர்­வூட்டல் அமையக்கூடாது என்றும், மாறாக வடக்கு கிழக்கில் வாழும் சிங்­க­ள­வர்­களின் நில, மத, இன அடிப்­ப­டை­யி­லான உரித்­துகள் தொடர்­பா­ன­தாக இது இருக்க வேண்டும் என்றும் முடிவு எடுக்­கப்­பட்­டுள்­ள­தாக ஆய்ந்­த­றி­யலாம். சிறு­பான்­மை­யி­னரின் ஒட்­டுமொத்த ஆத­ர­வையும் மஹிந்த இழந்­த­தைப்போல் இழக்­கவும் கூடாது, மஹிந்­த­விடம் கட்­டுண்டு கிடக்கும் சிங்­கள தீவி­ர­வாத உணர்­வா­ளர்­களை வென்­றெ­டுக்­கவும் வேண்டும் என்­ப­துதான் நல்­லாட்­சியின் விருப்­ப­மாகும்.

நிகழ்ச்சி நிரல்
ஆகவே, வடக்கு கிழக்கு மண்ணைத் தோண்டி புரா­தன சின்­னங்­களை கண்­டு­பி­டிப்­பதை ஒரு வழி­யாக்­கி­யுள்­ளனர். மேலும், வடக்­கிலும் கிழக்­கிலும் வாழும் சிங்­க­ள­வர்­களை பிராந்­திய ரீதி­யான சிறு­பான்­மை­யினர் என்ற அர­சியல் அடை­யா­ளத்­துக்குள் கொண்டுவந்து – அவர்­களின் அர­சியல், சமூக, பொரு­ளா­தார உரி­மை­க­ளுக்­கா­கவும், உட­மை­களின் உரித்­துக்­கா­கவும் போரா­டு­வது இதற்­கு­ரிய மற்­று­மொரு சிறந்த வழி எனவும் தீர்­மா­னிக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

இந்த பௌத்த அர­சியல் நிகழ்ச்சி நிரலை வெற்­றி­க­ர­மாகச் செயல்­ப­டுத்த மத அமைப்புகளும், அமைச்­சர்­களும், நாடா­ளு­மன்­றத்தில் உறுப்­பி­ன­ராக இல்­லாத அரசியல்­வா­தி­களும் நிய­மிக்­கப்­பட்­டுள்­ளார்கள்.

இச்­செ­யற்­பா­டு­களால் கிளர்ந்­தெழும் சிறு­பான்­மை­யி­னரை சாந்­தப்­ப­டுத்தும் வகையில் குரல் கொடுக்க ஏற்­க­னவே சிறு­பான்மை மக்கள் மீது அனு­தாபம் கொண்டு பேசி­வரும் சில சிங்­கள அமைச்­சர்களும் களத்தில் இறக்­கப்­பட்­டுள்­ளனர்.முஸ்லிம் அமைச்­சர்­க­ளுக்கு பேசா மடந்­தை­க­ளாக இருக்கும் பயிற்சி வழங்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

வெளி­வி­வ­கார அமைச்சர் மங்­கள சம­ர­வீர – சர்­வ­தே­சத்தை திருப்­திப்­ப­டுத்­தவும், நீதி – புத்­த­சா­சன அமைச்சர் விஜே­தாச ராஜ­பக்ஷ, பௌத்த தீவி­ர­வாத சக்­தி­க­ளுக்கு தீனி போடவும் நிய­மிக்­கப்­பட்­டுள்­ளனர். அமைச்­சர்கள் டிலான் பெரேரா, ராஜித சேனா­ரட்ன போன்றோர் சிறு­பான்­மை­யி­னரை சாந்­தப்­ப­டுத்தும் பொறுப்பை ஏற்­றுள்­ளனர். பௌத்த தீவி­ர­வாத அமைப்­புகள் எவை என்றும், பேசா­தி­ருக்கும் முஸ்லிம் தலை­வர்கள் யார் என்­பதும் மக்­க­ளுக்கு நன்­றாகத் தெரியும்.

கிழக்கு முஸ்­லிம்கள்
வடக்கு கிழக்கில் பௌத்த சிங்­கள தீவி­ர­வாத அர­சி­ய­லா­னது, நேர­டி­யாக தமிழ் மற்றும் முஸ்லிம் இனத்­துவ அர­சி­யலை இலக்கு வைத்­துள்­ளது. இதனை எதிர்­கொள்ள வட­மா­காண முத­ல­மைச்­சரும், தமிழ் மக்கள் பேர­வையும் தயார் நிலையில் இருப்­பது போல் தெரி­கி­றது. தமிழ் மக்கள் பேரவை கிழக்கில் அதன் வேலைத்­திட்­டத்தை முன் வைத்­தி­ருப்­பது இதற்கு சான்­றாகும்.

ஆனால் கிழக்கு முஸ்­லிம்கள் தங்­களின் தெற்குத் தலை­மை­களால் இது விட­யத்தில் நட்­டாற்றில் விடப்­பட்­டுள்­ளனர்.

புத்­தளம் பள்­ளி­வா­சலில் 70 களின் ஆரம்­பத்தில் முஸ்­லிம்கள் மீது பொலிஸார் துப்­பாக்கிப் பிர­யோகம் செய்­த­போது – முஸ்லிம் பிர­தி­நி­திகள் கல் போலக் கிடக்க, தந்தை செல்வா அதற்­கெ­தி­ராகப் பேசினார். அம்­பாறை முஸ்­லிம்­களின் காணிப் பறிப்பின் போது சிவ­கு­மாரன் செயல்­பட்டார். இவற்­றினைப் போன்று, கிழக்கு முஸ்­லிம்­களின் பிரச்­சி­னை­களை வேறு யாரா­வது பார்த்துக் கொள்­ளட்டும் என்று, தெற்கு முஸ்லிம் தலை­மைகள் வாழாது இருக்­கின்­ற­னவா என்ன ? பாவம் கட்சி, அது மட்­டும்­தானே கிழக்­கி­னு­டை­யது.

66 ஆண்­டு­க­ளாக இருந்து வந்த முன்­னைய அர­சுகள் அனைத்தும் பெரும்­பான்­மையைப் பிர­தி­நி­தித்­துவம் செய்­தன. ஆனால் இன்று அர­சாங்­கமே சிங்­களத் தீவி­ர­வா­தத்தைக் கையில் எடுத்­துள்­ளது. இது பெரும் ஆபத்­தா­ன­தாகும்.

இனி, ஞான சார தேரர் போன்றோர் மதங்­க­ளுக்கு எதி­ரான கருத்­துக்­களைக் குறைத்து, சிறு­பான்­மை­யி­ன­ருக்கு எதி­ரான அர­சியல் கருத்­துக்­க­ளையே மொழிவர். அவர் போன்­றோரின் செயற்­பாட்டுத் தளம் – தெற்கில் இருந்து வடக்கு கிழக்­குக்கு மாறி­யுள்­ளமை தெளி­வாகத் தெரி­கி­றது.

தந்­திரம்
மத்­தியில் குவிந்­தி­ருக்கும் அதி­காரம் பர­வலாக்கம் செய்­யப்­படக் கூடாது என்­பது, இப்­போது, இப்­ப­டிப்­பட்­ட­வர்­களின் இலக்­காகும்.  நிறை­வேற்று ஜனா­தி­பதி முறை ஒழிக்­கப்­படக் கூடாது என்­பது இவர்­களின் கோச­மாக உள்­ளது.

இத­னூ­டாக மாகா­ணங்­க­ளுக்கு தற்­போது இருக்கும் குறைந்த பட்ச அதி­கா­ரம்­கூட வடக்­கிலும், கிழக்­கிலும் இருக்கும் ஜனா­தி­ப­தியின் நேரடிப் பிர­தி­நி­தி­க­ளான சிங்­கள ஆளு­நர்­க­ளுக்கே இருக்க வேண்டும் என்று இவர்கள் விரும்­பு­கின்­றனர். நிறை­வேற்று அதி­கார ஜனா­தி­பதி முறைமை ஒழிக்­கப்­படக் கூடாது என்­பதன் சூட்­சு­மத்தின் பின்­னணி இதுதான். கடந்த 28 வரு­டங்­களில் ஒரு வாரத்­துக்­கா­வது தமிழர் ஒரு­வரோ அல்­லது ஒரு முஸ்­லிமோ வடக்கு கிழக்கில் ஆளு­ந­ராக நிய­மிக்­கப்­ப­ட­வில்லை. இந்த நடை­முறை சிங்­களப் பெரும்­பான்மைக் கட்­சிகள் அனைத்­தி­னதும் ஏகோ­பித்த தந்­தி­ர­மாகும்.

இந்தச் சூழ்­நி­லையைக் கருத்தில் கொண்­டுதான் அண்­மையில் ஞான­சாரர் மாகாண ஆளு­நர்­களின் அதி­காரம் குறைக்­கப்­படக் கூடாது என்ற கருத்தை வெளி­யிட்­டுள்ளார். முத­ல­மைச்சர் எந்தக் கொம்­ப­னாக இருந்­தாலும், நிறை­வேற்று அதி­கா­ர­முள்ள பிராந்­திய ஜனா­தி­ப­தி­யாக செயல்­படும் ஆளுநர்களிடமே மாகாண நிர்வாகம் உள்ளது.

“அந்தந்த மாகாணங்களில் வாழும் மக்களினால், மாகாண ஆளுநர்கள் தேர்தல் ஒன்றின் மூலம் தெரிவு செய்யப்பட வேண்டும்” என்று, நாடாளுமன்றில் மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மையைக் கொண்டிருக்கும் நல்லாட்சி அரசாங்கமானது, அரசியலமைப்பை மாற்றுவதற்கு முன்னர் சட்டத்தில் திருத்தம் கொண்டுவரட்டும் பார்க்கலாம்.

இத்திருத்தத்தை சிறுபான்மைக் கட்சிகள் இதுவரை ஏன் முன் வைக்கவில்லை என்று தெரியவில்லை. கட்டங்கட்டமாக அதிகாரத்தைப் பெற முயற்சித்திருக்கலாமே.

தமிழர்களும், முஸ்லிம்களும் வாங்கிக் கட்டிக் கொண்டு போகப் போகிறோமா இல்லை புரிந்து கொண்டு போராடப் போகிறோமா?
சிறுபான்மை அரசியலை நிலப்பிரபுக்கள், முதலாளிகள் மற்றும் மெத்தப் படித்தோர் ஆகிய முத்தரப்பும் கைப்பற்றி தன்னகத்தே வைத்துள்ளது. மக்கள் பிரக்ஞையுள்ள சிவில் சமூகத் தலைமைகளுக்கு அங்கு இடமில்லை.”தலை இருப்பவர்களுக்கு இடம் இல்லை, இடம் இருப்பவர்களுக்கு தலை இல்லை”.-இறக்­காமம் நிருபர் vidivelli.

Advertisements

Written by lankamuslim

ஜனவரி 2, 2017 இல் 6:27 பிப

பொது செய்திகள் இல் பதிவிடப்பட்டது

2 பதில்கள்

Subscribe to comments with RSS.

  1. Please enter published date in every articles headings if not we decide that older news are the fresh one

    CAREEM

    ஜனவரி 2, 2017 at 8:54 பிப


மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: